Poczucie sensu – 8 odcinek w Cyklu „Poczucie szczęścia”

Podczas tego video dowiesz się, jaki związek istnieje pomiędzy poczuciem sensu, a poczuciem szczęścia oraz w jaki sposób możesz zacząć odkrywać i nazywać, co tobie daje poczucie sensu.

Żeby spotkać się ze mną osobiście na sesji on-line, wejdź poniżej:

👉 Rezerwacja sesji: marta@sentacoaaching.com

👉 Płatność: https://sentacoaching.com/sesja-intro/