NEWSLETTER

Dziękuję za zaufanie. Cieszę się, że zdecydowałaś (-eś) się otrzymywać ode mnie listy newsletterowe.

Proszę Ciebie o wpisanie poprawnego imienia i nazwiska, tak aby te dane były zgodne z stanem faktycznym. Jeśli chcesz, możesz również dopisać swój numer telefonu – wtedy raz na kilka tygodni otrzymasz ode mnie informację o wydarzeniach, które organizuję.

Daczego nie respektuję zapisów typu: imię i pierwsza litera nazwiska lub „nickname”, np. Magda M lub ShamanicWoman.

Zapisując się do Newslettera będziesz miał (-a) dostęp do wartościowych, autorskich treści, które pomogą Ci odzyskać spokój, zadowolenie i poczucie mocy do realizacji  tego, czego pragniesz w swoim życiu. Przygotowane treści, którymi pragnę się z Tobą podzielić wynikają z mojego 16 letniego doświadczenia i pracy włożonej w własny rozwój.  W zamian zależałoby mi na partnerskiej relacji opartej o przepływ i wzajemne zaufanie.  Z mojej strony obiecuję Ci, że respektuję prawa związane z posiadaniem dostępu do Twoich danych osobowych, które są zawarte w Polityce Firmy Senta Coaching.

© 2018 SentaCoaching - Wszelkie prawa zastrzeżone