POLITYKA PRYWATNOŚCI Senta Coaching

1.

Postanowienia Ogólne i Administrator Danych

1.1 Właścicielem strony www.sentacoaching.com jest firma Senta Coaching Marta Czepukojć (NIP: 9570768613), adres ul. Starowiejska 16/2, 81-356 Gdynia. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Marta Czepukojć, właścicielka firmy Senta Coaching zwana dalej “Administratorem”, osiągalna pod adresem mailowym: marta@sentacoaching.com. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

1.2. Senta Coaching jest Administratorem danych swoich Klientów i Użytkowników. Także administratorem osób zapisanych na newsletter na stronie www.sentacoaching.com

1.3 Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności terminy „Użytkownik” oraz ” Klient” zostały zastąpione określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2.

Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

2.1. Cel i zakres zbierania Twoich danych osobowych przez Nas za każdym razem wynikają z Twojej zgody lub przepisów prawa.

2.2 Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, email, adres, numer telefonu) pozyskiwane są przez dobrowolne wypełnienie formularza Newsletter, formularza Kontaktu lub listy zapisu na sesję coachingową Intro lub na bezpłatny Webinar. W wypadku jeśli nie jesteś Konsumentem, to możemy przetwarzać dodatkowo nazwę i adres firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). W wypadku, kiedy zawierasz umowę o realizację usług coachingowych, możemy przetwarzać numer konta bankowego.

2.3. Poprzez podanie Twoich danych osobowych w celu zamówienia subskrypcji bezpłatnego Newslettera; pobrania darmowego e-booka lub innego pliku, w toku korzystania z formularza kontaktu, formularza zapisu na Webinar oraz formularza zapisu na Sesję coachingową Intro, dokonujesz akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z przesyłaniem newslettera na wskazane konto oraz informacji dot. promocji, sprzedaży warsztatów, seminariów, webinarów, sesji coachingowych Intro oraz Programów szkoleniowo-coacihngowych. Zgoda ta oznacza m.in. zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze ciebie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Senta Coaching.

2.4.Poprzez podanie Twoich danych osobowych w toku wypełnienia jednego z wymienionych w 2.3 formularzy oraz zaznaczenie właściwego pola wyboru w formularzu Kontakt, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Senta Coaching. w tym samym wyrażasz zgode na przetwarzanie Twoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez Senta Coaching oraz oświadczasz, iż podanie przeze ciebie dane osobowe jest dobrowolne oraz, że zostałeś/aś poinformowany/a o prawie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

 

2.5. Dane przetwarzane są w celu:

a) Obsługa newslettera od Senta Coaching

Zapisując się do newslettera, przekazujesz swoje imię oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane przekazane przez Ciebie w związku z zapisem do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest nasz prawnie usprawiedliwiony interes, jakim w tym przypadku jest realizacja celów marketingowych.
Jeżeli chodzi o przetwarzanie informacji, które nie pochodzą od Ciebie, a zostały zebrane automatycznie przez system mailingowy, opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na analizie zachowań subskrybentów newslettera w celu optymalizacji działań mailingowych.
W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera, lub po prostu kontaktując się z nami

b) przesyłania  informacji o organizowanych przez Senta Coaching sesjach indywidualnych, kursach, szkoleniach oraz wydarzeniach, w tym również o darmowych warsztatach oraz sesjach coachingowych Intro.

c) tworzenia list osób zainteresowanych, która polega na zapisywaniu się na produkty lub usługi, przed rozpoczęciem sprzedaży naszych produktów lub usług. Dane przekazane nam podczas zapisu na listę wykorzystywane są w celu przesyłania Ci informacji związanych z danym produktem lub usługą

d) organizacji Webinaru. Jeżeli chcesz wziąć udział w webinarze przez nas organizowanym, musisz przekazać swoje dane osobowe takie jak adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć udział w webinarze.
e) realizacji zamówienia i obsługa umowy. Składając zamówienie na nasze produkty lub usługi, musisz podać dane niezbędne do jego realizacji: adres e-mail, imię i nazwisko, dane do faktury.

f) podejmowania działań w celu dokańczania zamówień przez klientów. W związku z tym, że niektórzy klienci rozpoczynają składanie zamówienia i go nie finalizują (nie zatwierdzają zamówienia i nie zawierają umowy z nami), możemy podejmować działania, które będą służyły temu, aby nasi klienci dokończyli proces zakupowy. W tym celu przykładowo możemy wysyłać wiadomości e-mail zawierające informacje o niedokończonym zamówieniu oraz zachętę do sfinalizowania transakcji. Na potrzeby opisanych działań możemy przetwarzać takie dane osobowe, jak informacje podane w trakcie składania zamówienia, w szczególności Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także informacje o zawartości koszyka, dacie rozpoczęcia transakcji oraz inne dane pozostawione w związku z rozpoczętym procesem zakupowym.

g) obsługiwania reklamacji lub odstąpienia od umowy. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

h) kontaktowania się z nami za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji, np. poczty elektronicznej, komunikatorów społecznościowych, chatów itp., przekazujesz swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt oraz obsłużyć korespondencję. W tym przypadku opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na zapewnieniu możliwości kontaktu.

i) zawierania i realizacji kontraktu coachingowego oraz umów o uczestnictwo w Programach szkoleniowo-coachingowych (zasady współpracy).

j) realizacji obowiązków księgowych i podatkowych. W ramach tych obowiązków realizujemy różnorodne zadania, m.in. wystawiamy faktury, włączamy faktury do naszej dokumentacji księgowej, przechowujemy dokumentację itp. Aby wystawić fakturę, przetwarzamy między innymi takie dane, jak imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności, NIP. Podanie danych wymaganych prawem podatkowych jest konieczne do realizacji wskazanych obowiązków.

k) Tworzenia archiwum

l) Obsługi mediów społecznościowych.

Jeżeli obserwujesz nasze profile w serwisach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję z treściami publikowanymi przez nas w mediach społecznościowych, w naturalny sposób widzimy Twoje dane, które są publicznie dostępne w Twoim profilu społecznościowym. Przetwarzamy te dane wyłącznie w obrębie danego serwisu społecznościowego i wyłącznie w celu obsługi danego serwisu społecznościowego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.
Korzystanie przez Ciebie z serwisów społecznościowych podlega regulaminom i politykom prywatności administratorów tych serwisów, a ci administratorzy świadczą na Twoją rzecz, w pełni samodzielnie i niezależnie od nas, usługi drogą elektroniczną.

2.6. Informacje handlowe typu Newsletter związane z prowadzoną przez nas działalnością (informacje o nowościach, promocjach i aktualnościach) mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Ciebie wolą w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter.

2.7. Inne cele, dla których mogą być przetwarzane Twoje dane, wynikać mogą tylko z dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.

2.8.  Twoje dane osobowe przetwarzamy tak długo, jak to jest uzasadnione w ramach danego celu przetwarzania danych osobowych, w związku z czym okresy przetwarzania różnią się w zależności od celu. Pamiętaj, że zakończenie przetwarzania Twoich danych w ramach jednego celu niekoniecznie musi prowadzić do całkowitego usunięcia lub zniszczenia Twoich danych osobowych, ponieważ ten sam zestaw danych może być przetwarzany w ramach innego celu, przez okres dla niego wskazany. Całkowite usunięcie lub zniszczenie danych następuje w momencie, gdy zakończymy realizację wszystkich celów oraz w innych przypadkach wskazanych w RODO.

 

3.

Twoje Prawa zgodnie z RODO:

Przysługują Ci, zgodnie z rozporządzeniem art. 16 – 21 RODO nastepujące prawa związane  z ochroną Twoich danych osobowych:

  1. prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli);
  1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
  3. prawo do przenoszenia danych na innego Administratora (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
  4. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wystarczy, że skontaktujesz się z nami w tej sprawie pod adresem e-mail: marta@sentacoaching.pl telefonicznie pod numerem telefonu: 502582576.

Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one przetwarzane zgodnie z prawem, za pomocą bezpiecznych narzędzi , przechowywane na bezpiecznych serwerach, nie udostępniane dalszemu przetwarzaniu, z wyjątkiem podmiotów, które umożliwiają realizację Twojego zamówienia. Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych (firmy oferujące usługi księgowe, usługi informatyczne, np. firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Ponadto Administrator zapewnia, że zabezpiecza dane przed udostępnianiu ich osobom nieupoważnionym, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.

W razie wątpliwości należy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem – marta@sentacoaching.com

5.

Informacje Techniczne

5.1. Informacje techniczne – pliki cookie
Podczas korzystania przez Ciebie z naszej strony www.sentacoaching.com na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z naszej strony internetoweej tzw. pliki cookie. Dzięki plikom cookie możliwe jest funkcjonalne korzystanie przez ciebie z naszej strony internetowej oraz zbieranie danych statystycznych, co umożliwia nam rozwijanie strony zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących ciebie, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Ciebie z www.sentacoaching.com korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

5.2 Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

  1. a) Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z naszych stron internetowych
  2. b) Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Instagram), z których korzystasz.

5.3 Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu? Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na swoim urządzeniu, trzeba odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na swoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Ciebie o zapisaniu danego pliku na swoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

5.4 Pozostałe informacje techniczne
Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora danych.

6. 

Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowana/y z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.sentacoaching.com

Wersja archiwalna:

Polityka prywatności v1