POLITYKA PRYWATNOŚCI Senta Coaching
1.

Postanowienia Ogólne i Administrator Danych

1.1 Właścicielem witryny www.sentacoaching.com oraz usługobiorcą systemu rezerwacji wizyt
online do zapisu na masaże pod adresem:
https://app.reservado.pl/Reserve/Index/JSMShiatsu/187/ jest firma Senta Coaching Marta
Czepukojć (NIP: 9570768613), adres ul. Leśna 30A/2, 81-549 Gdynia. Administratorem danych
osobowych Użytkownika jest Marta Czepukojć, właścicielka firmy Senta Coaching zwana dalej
“Administratorem”, osiągalna pod adresem mailowym: marta@sentacoaching.com. Ochrona danych
odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich
przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
1.2. Senta Coaching jest Administratorem danych swoich Klientów i Użytkowników. Także
administratorem osób zapisanych na newsletter na stronie www.sentacoaching.com oraz
Administratorem osób zapisujących się na zabiegi masażu relaksacyjnego przez kalendarz zakupiony
w systemie do rezerwacji wizyt online Reservado, znajdujący się pod adresem:
https://app.reservado.pl/Reserve/Index/JSMShiatsu/187/.
1.3 Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności terminy „Użytkownik” oraz ” Klient” zostały
zastąpione określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2.

Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

2.1. Cel i zakres zbierania Twoich danych osobowych przez Nas za każdym razem wynikają z Twojej
zgody lub przepisów prawa.
2.2 Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, email, adres, numer telefonu) pozyskiwane są przez
dobrowolne wypełnienie formularza w kalendarzu na platformie: https://app.reservado.pl/ –
indywidualnym koncie, zabezpieczonym przez Administratora hasłem dostępu, przez Newsletter,
formularza Kontaktu lub listy zapisu na sesję coachingową lub na bezpłatny Webinar. W wypadku jeśli
nie jesteś Konsumentem, to możemy przetwarzać dodatkowo nazwę i adres firmy oraz numer
identyfikacji podatkowej (NIP). W wybranych przypadkach możemy także przetwarzać numer konta
bankowego.
2.3. Poprzez podanie Twoich danych osobowych w celu zamówienia i zakupu sesji masażu
relaksacyjnego, zamówienia subskrypcji bezpłatnego Newslettera; pobrania darmowego e-booka lub
innego pliku, w toku korzystania z formularza kontaktu, formularza zapisu na Webinar oraz formularza
zapisu na Sesję coachingową, dokonujesz akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym
wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z zakupem zabiegu (-ów)
masaży relaksacyjnych, przesyłaniem newslettera na wskazane konto oraz informacji dot. promocji,
sprzedaży warsztatów, seminariów, webinarów, sesji coachingowych, masaży relaksacyjnych oraz
Programów szkoleniowo-coachingowych. Zgoda ta oznacza m.in. zgodę na otrzymywanie drogą
elektroniczną na wskazany przeze ciebie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Senta Coaching Marta
Czepukojć.
2.4.Poprzez podanie Twoich danych osobowych w toku wypełnienia jednego z wymienionych w 2.3
formularzy oraz zaznaczenie właściwego pola wyboru w formularzu, wyrażasz zgodę na
przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Senta
Coaching. w tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004
roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez Senta Coaching oraz oświadczasz, iż
podanie przeze ciebie dane osobowe jest dobrowolne oraz, że zostałeś/aś poinformowany/a o prawie
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

2

2.5. Dane przetwarzane są w celu:
a) Sprzedaży sesji masaży relaksacyjnych Shiatsu poprzez kalendarz zapisów i rezerwacji w
systemie: https://app.reservado.pl/ indywidualnym koncie, zabezpieczonym przez Administratora
hasłem dostępu)
b) Kontaktu z Tobą przed i po realizacji masażu relaksacyjnego w celu efektywnego zrealizowania
zabiegu masażu Relaksacyjnego Shiatsu.
c) Obsługa newslettera od Senta Coaching. Zapisując się do newslettera, przekazujesz swoje imię
oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.
Dane przekazane przez Ciebie w związku z zapisem do newslettera wykorzystywane są w celu
przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest nasz prawnie usprawiedliwiony
interes, jakim w tym przypadku jest realizacja celów marketingowych.
Jeżeli chodzi o przetwarzanie informacji, które nie pochodzą od Ciebie, a zostały zebrane
automatycznie przez system mailingowy, opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie
uzasadnionym interesie polegającym na analizie zachowań subskrybentów newslettera w celu
optymalizacji działań mailingowych.
W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link
znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera od Senta Coaching, lub po
prostu kontaktując się z nami
d) przesyłania  informacji o organizowanych przez Senta Coaching sesjach indywidualnych, kursach,
szkoleniach oraz wydarzeniach, w tym również o darmowych warsztatach oraz sesjach
coachingowych i sesjach masaży relaksacyjnych.
e) tworzenia list osób zainteresowanych, która polega na zapisywaniu się na produkty lub usługi,
przed rozpoczęciem sprzedaży naszych produktów lub usług. Dane przekazane nam podczas zapisu
na listę wykorzystywane są w celu przesyłania Ci informacji związanych z danym produktem lub
usługą
f) organizacji Webinaru. Jeżeli chcesz wziąć udział w webinarze przez nas organizowanym, musisz
przekazać swoje dane osobowe takie jak adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne, by wziąć udział w webinarze.
g) realizacji zamówienia i obsługa umowy. Składając zamówienie na nasze produkty lub usługi,
musisz podać dane niezbędne do jego realizacji: adres e-mail, imię i nazwisko, dane do faktury.
h) podejmowania działań w celu dokańczania zamówień przez klientów. W związku z tym, że niektórzy
klienci rozpoczynają składanie zamówienia i go nie finalizują (nie zatwierdzają zamówienia i nie
zawierają umowy z nami), możemy podejmować działania, które będą służyły temu, aby nasi klienci
dokończyli proces zakupowy. W tym celu przykładowo możemy wysyłać wiadomości e-mail
zawierające informacje o niedokończonym zamówieniu oraz zachętę do sfinalizowania transakcji. Na
potrzeby opisanych działań możemy przetwarzać takie dane osobowe, jak informacje podane
w trakcie składania zamówienia, w szczególności Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także
informacje o zawartości koszyka, dacie rozpoczęcia transakcji oraz inne dane pozostawione
w związku z rozpoczętym procesem zakupowym.
i) obsługiwania reklamacji lub odstąpienia od umowy. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz
od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu
od umowy, które obejmuje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer
rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub
odstąpić od umowy.

3
j) kontaktowania się z nami za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji, np. poczty
elektronicznej, komunikatorów społecznościowych, chatów itp., przekazujesz swoje dane osobowe
zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych
jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt oraz obsłużyć korespondencję. W tym przypadku
opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na zapewnieniu
możliwości kontaktu.
k) zawierania i realizacji kontraktu coachingowego oraz umów o uczestnictwo w Programach
szkoleniowo-coachingowych (zasady współpracy).
l) realizacji obowiązków księgowych i podatkowych. W ramach tych obowiązków realizujemy
różnorodne zadania, m.in. wystawiamy faktury, włączamy faktury do naszej dokumentacji księgowej,
przechowujemy dokumentację itp. Aby wystawić fakturę, przetwarzamy między innymi takie dane, jak
imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności, NIP. Podanie danych wymaganych prawem
podatkowych jest konieczne do realizacji wskazanych obowiązków.
ł) Tworzenia archiwum
m) Obsługi mediów społecznościowych.
Jeżeli obserwujesz nasze profile w serwisach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję
z treściami publikowanymi przez nas w mediach społecznościowych, w naturalny sposób widzimy
Twoje dane, które są publicznie dostępne w Twoim profilu społecznościowym. Przetwarzamy te dane
wyłącznie w obrębie danego serwisu społecznościowego i wyłącznie w celu obsługi danego serwisu
społecznościowego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.
Korzystanie przez Ciebie z serwisów społecznościowych podlega regulaminom i politykom
prywatności administratorów tych serwisów, a ci administratorzy świadczą na Twoją rzecz, w pełni
samodzielnie i niezależnie od nas, usługi drogą elektroniczną.
2.6. Informacje handlowe typu Newsletter związane z prowadzoną przez nas działalnością (informacje
o nowościach, promocjach i aktualnościach) mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną
przez Ciebie wolą w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter.
2.7. Inne cele, dla których mogą być przetwarzane Twoje dane, wynikać mogą tylko z dobrowolnie
wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.
2.8.  Twoje dane osobowe przetwarzamy tak długo, jak to jest uzasadnione w ramach danego celu
przetwarzania danych osobowych, w związku z czym okresy przetwarzania różnią się w zależności od
celu. Pamiętaj, że zakończenie przetwarzania Twoich danych w ramach jednego celu niekoniecznie
musi prowadzić do całkowitego usunięcia lub zniszczenia Twoich danych osobowych, ponieważ ten
sam zestaw danych może być przetwarzany w ramach innego celu, przez okres dla niego wskazany.
Całkowite usunięcie lub zniszczenie danych następuje w momencie, gdy zakończymy realizację
wszystkich celów oraz w innych przypadkach wskazanych w RODO.
3.

Twoje Prawa zgodnie z RODO:

Przysługują Ci, zgodnie z rozporządzeniem art. 16 – 21 RODO następujące prawa związane  z
ochroną Twoich danych osobowych:

1. prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
2. prawo do sprostowania danych osobowych,
3. prawo do usunięcia danych osobowych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy
przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli);
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (masz prawo do
sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie
przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych
celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne

4
wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń);
6. prawo do przenoszenia danych na innego Administratora (masz prawo otrzymać od nas
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody;
możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
7. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych
8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wystarczy, że skontaktujesz się z nami w tej sprawie pod adresem e-mail: marta@sentacoaching.pl
telefonicznie pod numerem telefonu: 502582576.
Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one
przetwarzane zgodnie z prawem, za pomocą bezpiecznych narzędzi , przechowywane na
bezpiecznych serwerach, nie udostępniane dalszemu przetwarzaniu, z wyjątkiem podmiotów, które
umożliwiają realizację Twojego zamówienia. Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych
osobowych (firmy oferujące usługi księgowe, usługi informatyczne, np. firmy umożliwiające wysyłkę
newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych
osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
Ponadto Administrator zapewnia, że zabezpiecza dane przed udostępnianiu ich osobom
nieupoważnionym, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.
W razie wątpliwości należy skontaktować się bezpośrednio z
Administratorem – marta@sentacoaching.com
5.
Informacje Techniczne

5.1. Informacje techniczne – pliki cookie
Podczas korzystania przez Ciebie z naszej strony www.sentacoaching.com oraz systemu do
rezerwacji wizyt online https://reservado.pl na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze,
smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające
informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z naszej strony internetoweej tzw. pliki cookie.
Dzięki plikom cookie możliwe jest funkcjonalne korzystanie przez ciebie z naszej strony internetowej
oraz zbieranie danych statystycznych, co umożliwia nam rozwijanie strony zgodnie z preferencjami
naszych Klientów.
Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących ciebie, na ich podstawie nie można ustalić
czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie
zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie
zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
W trakcie korzystania przez Ciebie z www.sentacoaching.com oraz systemu do rezerwacji wizyt
online https://reservado.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki
sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania lub
zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w
parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.
5.2 Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

1. a) Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na
temat sposobu korzystania z naszych stron internetowych
2. b) Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m.
in. Facebook, Instagram), z których korzystasz.

5.3 Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu? Najczęściej
ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się,
na zapisywanie tych plików na swoim urządzeniu, trzeba odpowiednio zmienić ustawienia swojej
przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na swoim

5
urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Ciebie o zapisaniu danego pliku na swoim
urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w
ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej. Ustawienia przeglądarki
Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te
zapisywane były na Twoim urządzeniu.
5.4 Pozostałe informacje techniczne
Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi
przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające
upoważnienia nadane przez Administratora danych.
6.

Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą
ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowana/y z odpowiednim wyprzedzeniem, nie
później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego
dokumentu na stronie internetowej www.sentacoaching.com oraz na stronie w indywidualnie
wykupionym koncie kalendarza do zapisu na sesje masażu relaksacyjnego w systemie do rezerwacji
wizyt online https://reservado.pl.
24.05.2022, Gdynia.

 

Wersja archiwalna:

Polityka prywatności v1