Regulamin sklepu internetowego Marta Czepukojć – coaching, bodywork, meditation

Witaj, poniżej znajduje się regulamin sklepu internetowego firmy Marta Czepukojć – coaching, bodywork, meditation, w którym zawarta jest kluczowa wiedza,  m.in. o sposobach składania zamówień, zawieraniu umowy, formach dostawy i płatności w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep jest własnością Marta Czepukojć – coaching, bodywork, meditation, z siedzibą pod adresem: ul. Leśna 30A/2, 81-549 Gdynia, zarejestrowaną przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, posługującą się numerem NIP 9570768613, REGON 220440059. W sytuacji, w której potrzebujesz skontaktować się z nami, napisz wiadomość na adres e-mail marta@sentacoaching.com

Pozdrawiamy i życzę ci owocnych zakupów

Marta Monika Czepukojć – coach, bodyworkerka

1. Definicje

W ramach naszego regulaminu, poniżej znajdziesz definicje kluczowych pojęć:

 1. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) — przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chce zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego,
 4. Sklep – sklep internetowy funkcjonujący pod adresem https://sentacoaching.com/sklep,
 5. Regulamin – regulamin zawarty pod adresem: https://sentacoaching.com/regulamin
 6. Sprzedawca – Marta Czepukojć – coaching, bodywork, meditation, z siedzibą pod adresem: ul. Leśna 30A/2, 81-549 Gdynia, posługującą się numerem NIP 9570768613, REGON 220440059.
 7. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Stronami, która dotyczy sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie lub Usług Elektronicznych, w tym treści cyfrowych.
 8. Usługi Elektroniczne – wszelkie usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę na rzecz  Kupującego na pośrednictwem Sklepu.

2. Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia Umowy dotyczącej dostarczenia treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu oraz zakupu usług realizowanych drogą on-line.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego (Kupującej).
 3. Do korzystania ze Sklepu nie jest niezbędne spełnienie wyjątkowych i specyficznych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające będą:
  • dostęp do Internetu,
  • system operacyjny,
  • wybrana przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mailowego.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

3. Usługi Elektroniczne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługi Elektroniczne a sposobem na realizację tych usług jest Sklep (pośrednik pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym).
 2. Podstawową Usługą Elektroniczną świadczoną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie, które prowadzi w zamierzeniu do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy. Istnieje możliwość złożenia zamówienia bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 3. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie – w sytuacji, w której Kupujący zdecyduje się założyć takowe konto w Sklepie. W koncie Kupującego standardowo przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący w takiej sytuacji loguje się do swojego Konta, wykorzystuje do tego swój adres e-mail oraz zdefiniowane przez siebie hasło (hasła).
 4. Założenie konta w Sklepie wydarza się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego. Dzieje się to za pomocą automatycznego mechanizmu w Sklepie. Kupujący w każdej chwili ma prawo usunąć założone wcześniej konto. W taki celu powinien on przesłać takowe żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie pociągnie za sobą usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.
 5. Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o produktach, usługach, nowościach lub promocjach Sprzedawcy, co wydarza się kiedy Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka w momencie składania zamówienia przez Kupującego. Kupujący ma prawo zrezygnować z otrzymywania newslettera, kiedy tylko zechce, klikając w przycisk służący do rezygnacji, który zawarty jest w każdym e-mailu – newsletterze lub przesyłając stosowny e-mail z decyzją o wypisaniu z Newslettera do Sprzedawcy.
 6. Usługi Elektroniczne są świadczone nieodpłatnie na rzecz Kupującego. Umowy dotyczące sprzedaży produktów oraz dostarczenia treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu są odpłatne.
 7. Sprzedawca podejmuje środki organizacyjne oraz techniczne dopasowane do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych. W tym w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Sprzedawca robi to w celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. W szczególności, jeśli problem techniczny działania Sklepu pojawi się podczas procesu zakupu Usług Elektronicznych lub Produktów przez Kupującego.
 9. Jakiekolwiek reklamacje związane z działaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując je na adres e-mail marta@sentacoaching.com. Kupujący, który zgłasza reklamację powinien podać w niej imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości / problemu wynikającego z działaniem Sklepu.
 10. Sprzedawca będzie rozpatrywać odebrane reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania danej reklamacji i zobowiązuje się poinformować Kupującego o jej rozstrzygnięciu, kierując w/w odpowiedź na stosowny adres e-mail składającego reklamację.

      4. Składanie zamówienia

 1. Kupujący posiada dwie opcje składania zamówienia: jako gość lub zarejestrowany klient.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada założone wcześniej konto w Sklepie.
 3. Kupujący ma możliwość założyć wyżej wspomniane konto z poziomu Sklepu.
 4. Złożenie zamówienia wydarza się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po wcześniejszym dodaniu do koszyka wybranych przez Kupującego produktów.
 5. Żeby Sprzedawca zrealizował zamówienie, konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Podanie danych ma miejsce w wypełnianym formularzu
 6. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, który Kupujący powinien przeczytać.
 7. Kupujący ma wybór metody płatności za zamówienie. Wybór ten jest dostępny na etapie składania samego zamówienia.
 8. W sytuacji, w której Kupujący ma jakieś wątpliwości dotyczących regulaminu, może on skontaktować się ze Sprzedawcą.
 9. Kiedy Kupujący kliknie w przycisk finalizujący zamówienie, zostanie on przekierowany do okienka płatności. Wydarzy się to zgodnie z wybraną metodą płatności. Po efektywnym dokonaniu płatności Kupujący zostanie przekierowany z powrotem na stronę Sklepu. Wydarzy się to wraz z potwierdzeniem zamówienia. Ten moment uznaje się za zawarcie umowy pomiędzy Sprzedawcą oraz Kupującym.
 10. Potwierdzenie zawarcia umowy będzie przesłane Kupującemu na adres e-mail, który podał on w formularzu zamówienia.
 11. W sytuacji:  szkoleń on-line, kursów on-line i innych produktów elektronicznych zostanie między Sprzedającym a Kupującym zawarta umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 12. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać zgodne z prawdziwymi dane osobowe. Kupujący bierze pełną odpowiedzialność za podanie niezgodnych z prawdziwymi danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, w której Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy podane dane z jakiś przyczyn wydają się wątpliwe, a  Sprzedawca nie ma pewności co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący będzie poinformowany pocztą elektroniczną lub poprzez kontakt telefoniczny o powyższych wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 13. Kupujący oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu zamówienia są wiarygodne, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich wiarygodności i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 12 powyżej.

5. Dostawa i płatność

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu.
 2. Poniżej wymieniamy możliwe formy płatności: BLIK, płatności kartami oraz płatności poprzez portfele elektroniczne (Visa Checkout, Masterpass, Google Pay oraz Apple Pay).
 3. Płatności elektroniczne PayU obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 złotych w całości opłaconym.
 4. W przypadku płatności kartami kredytowymi, dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic.

  6. Produkty elektroniczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak audiobook, e-book, webinar itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

7. Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne, sesje coachingu on-line, szkolenia indywidualne on-line, Programy szkoleniowo-coachingowe, treści cyfrowe dostępne w ramach systemów należących do Sprzedawcy oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

8. Odstąpienie od Umowy Konsumenta lub PNPK

Konsument lub PNPK, który zawarł Umowę na odległość ze Sprzedawcą ma prawo do odstąpienia od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do Umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub PNPK przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 2. Momentem uznanym za rozpoczęcie świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z zawartą w nim instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 3. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o decyzji dotyczącej odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Może to być w formie pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, dostępnego pod adresem https://sentacoaching.com/wp-content/uploads/2022/03/Formularz_zwrotu_Senta_Coaching.pdf
 5. Aby zachować odpowiedni termin do odstąpienia od Umowy, Konsument lub PNPK powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 6. Konsument lub PNPK musi zwrócić produkt Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności. Wydarza się to  niezwłocznie, albo nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności będzie wykonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji przez Konsumenta lub PNPK. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której Konsument lub PNPK zażądał lub wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W każdym z wyżej opisanych opcji zwrotu, Konsument lub PNPK nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

9. Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad, w związku z czym Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). W odniesieniu do pozostałych Kupujących, którzy nie są Konsumentami, rękojmia za wady zostaje wyłączona.
 2. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, jest zobowiązany poinformować o tym Sprzedawcę. Równocześnie powinien on określić jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną oraz pocztą elektroniczną.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu wyżej wspomnianej reklamacji przy pomocy dokładnie tego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została wcześniej złożona.

10. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://sentacoaching.com/polityka-prywatnosci/

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Konsument może skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma, która znajduje się pod wyżej wymienionym linkiem służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, który dotyczy zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Większej ilości informacji dotyczących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na wskazanej dalej stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

12. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ma prawo do wprowadzania oraz wycofywania i odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.03.2022. Jego najnowsza wersja obowiązuje od 26.04.2023